sluiten

Handelaren bij u in de buurt

Privacyverklaring

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Jentschura International GmbH
Otto-Hahn-Straße 22-26
D-48161 Münster
Duitsland

De contactgegevens vindt u in ons colofon.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften, met name van de EU-AVG, van de BDSG-nieuw (Duitse wet gegevensbescherming) en van de TMG (Duitse federale wet betreffende internetrecht), evenals deze privacyverklaring. Het gebruik van onze website is in principe zonder verstrekking van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina´s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dat, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens zekerstellen, welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld en hoe u uw rechten ter bescherming van uw gegevens kunt uitoefenen.

Versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud (bijv.de gegevens die u verstrekt in het contactformulier) gebruiken wij versleutelingsprocedures volgens de laatste stand van de techniek (SSL of TLS). Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Serverlogs

Als er gebruik wordt gemaakt van onze website, dan worden om technische redenen gegevens op onze webserver opgeslagen. Dat zijn:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL (de website die eerder daarvoor is bezocht)
  • hostnaam van de oproepende computer
  • IP-adres (ingekort)
  • datum en tijdstip van de serveraanvraag
  • naam van de opgeroepen pagina
  • overgebrachte gegevenshoeveelheid

Wij kunnen deze gegevens niet aan een bepaalde persoon koppelen. Zij worden uitsluitend voor het beperken en verhelpen van technische storingen of als defensie tegen aanvallen op ons internetaanbod of overig misbruik gebruikt. De protocolgegevens worden in principe na maximaal 30 dagen verwijderd. In verdachte gevallen behouden wij ons het recht voor om protocoluittreksels tot aan de afsluitende opheldering op te slaan. Er worden in geen geval uit deze interne protocolgegevens persoonlijke gebruikersprofielen gemaakt en deze gegevens worden ook niet aan derden doorgegeven. Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

Contactformulier / aanvraag productspecimen / verkopersaanvraag:

Als u gebruikmaakt van op de website aangeboden formulieren, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop vormt overdracht voor het verwerken van opdrachten (bijv. koerierdiensten voor de verzending van specimen). Wij gebruiken uw contactgegevens met uw toestemming ook om u te informeren over nieuws of actuele evenementen.

De overdracht van uw in het contactformulier ingevulde gegevens en verderverwerking door ons gebeurt pas na uw actieve toestemmingsverklaring in het contractformulier met de verwerking van uw gegevens conform deze privacyverklaring en daarmee op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan info@p-jentschura.de voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons opgeslagen tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensverwerking wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Nieuwsbrief

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruiken wij het zogeheten double-opt-in-proces. U krijgt pas een nieuwsbrief per e-mail van ons als u daarvóór nadrukkelijk bevestigd heeft dat wij de nieuwsbriefservice kunnen activeren. Na uw registratie voor de nieuwsbrief krijgt u een e-mail ter kennisgeving. Door op de link in deze e-mail te klikken, bevestigt u dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Indien u op een later tijdstip geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van P. Jentschura, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken, zonder dat hiervoor andere kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan. Stuur ons een e-mail op info@p-jentschura.de, of klik op de afmeldlink die u vindt in elke door ons gestuurde nieuwsbrief.

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruiken wij de diensten van CleverReach GmbH & Co. KG, met wie wij een contract voor opdrachtverwerking conform art.28 lid 3 AVG hebben afgesloten.

Externe links

Ons internetaanbod bevat ook links (=verwijzingen) naar andere internetaanbiedingen. Externe links, dus links naar het internetaanbod van derden die informatie aanbieden, hebben de eigenschap dat zij de betreffende doel-URL in uw browseradreslijst weergeven zodra u met de muis in de buurt van de link komt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van pagina's die door middel van een dergelijke verbinding worden bereikt. De gegevensverwerking aldaar gebeurt binnen het kader van de privacyverklaring van de betreffende aanbieder. De op de gelinkte pagina's weergegeven meningsuitingen en/of beweringen vallen enkel en alleen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder en reflecteren niet de mening van Jentschura International GmbH.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij willen u er graag op wijzen dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIp” is uitgebreid om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbaar is.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

Wij maken gebruik van Google Analytics voor de vormgeving en voortdurende optimalisering van onze website om optimaal aan de behoeften van de gebruiker te kunnen voldoen. Bovendien gebruiken wij tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch op te nemen en te behoeve van de optimalisering van ons aanbod voor u te evalueren. Deze belangen zijn gerechtvaardigd in de zin van art. 6 lid 1 S. punt f AVG.

Youtube

Onze website gebruikt voor het integreren van video's de aanbieder YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS, vertegenwoordigd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Normaliter wordt reeds bij het oproepen van een pagina met geïntegreerde video's uw IP-adres naar YouTube gestuurd en worden er cookies op uw computer geïnstalleerd. Wij hebben onze YouTube-video's echter met de aanvullende gegevensbeschermingsmodus geïntegreerd (in dit geval neemt YouTube altijd nog contact op met de dienst Double Click van Google, maar worden daarbij conform de privacyverklaring van Google geen persoonsgegevens geëvalueerd). Daardoor slaat YouTube geen informatie over de bezoekers meer op, tenzij u de video bekijkt. Als u op de video klikt, wordt uw IP-adres naar YouTube gestuurd en wordt YouTube er zo van op de hoogte gesteld dat u de video heeft bekeken. Als u bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie ook toegekend aan uw gebruikersaccount (dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij YouTube voordat u de video opent).

Wij hebben geen kennis van uw gegevens die dan mogelijkerwijs worden verzameld en gebruikt door YouTube en hebben er ook geen invloed op. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van YouTube op www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Verder verwijzen wij voor de algemene omgang met en de deactivering van cookies naar onze algemene weergave in deze privacyverklaring.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. Daarbij handelt het zich gedeeltelijk om zogeheten “session-cookies". Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren.

U heeft de mogelijkheid om te beslissen welke cookies u wilt toestaan. U kunt de instelling maken in Cookie Manager.

Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Mocht u verder vragen hierover of over de verwerking van uw persoonsgegevens in onze onderneming hebben, kunt te allen tijde contact opnemen per e-mail via info@p-jentschura.de of via het aangegeven postadres.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw gegevens, die wij geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan derden te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

Contractafhandeling

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de contractafhandeling en voor eventuele latere garantie-afhandelingen. In het kader van de bestellingsafhandeling ontvangen de hiermee door ons ingezette dienstverleners (bijv. transporteur, logistiek medewerker, betalingsintermediair) de noodzakelijke gegevens.

Overige informatie

Uw vertrouwen is heel belangrijk voor ons. Daarom willen wij u te allen tijde met advies en antwoorden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens ondersteunen. Mocht u nog vragen hebben die deze privacyverklaring niet heeft kunnen beantwoorden voor u, of indien u over een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.